V této budově je ubytovaných více než 450 osob, přičemž bytové jednotky jsou většinou o velikosti 1-2 místností. Mezi staršími zde žijícími lidmi, jsou většinou lidé drogově závislí, lidé s kriminální minulostí, nebo s jinými problémy s chudobou spojenými.  Mnohdy se, ale jedná o početné rodiny, které si prostě nemohou dovolit pronájem klasického bytu,  z důvodu nízkých příjmů, nebo diskriminace, která se v tomto regionu  často vyskytuje při ubytovacích praktikách. Mnohopočetné rodiny tak bydlí v bytech o extrémně malé rozloze, s jedním pokojem a kuchyňským koutem. Je velice časté, že v tak malém prostoru žijí více než 10-ti členné rodiny. 

Děti, žijící v tomto typu bydlení se smíšenou populací čelí nejen doma mnoha problémům. Problémové rodiny, rodiče, kteří se potýkají s nadměrným stresem z dluhů, jejich vymahačů, nezaměstnaností, strachu z vystěhování, závislostí a také z negativních vlivů vrstevníků a o něco starších dětí, se kterými bydlí ve společné budově a denně jsou v jejich přítomnosti. Ve škole se velice často setkávají s rasovou a sociální zaujatostí. Tyto děti v naprosté většině případech nemají možnost zúčastnit se žádných zájmových aktivit a jsou ponechány bez jakékoliv pozornosti či stimulace jak ve škole, tak doma.

 

Od našeho týmu:

Existuje samozřejmě spoustu organizací, které umožňují dětem z podobných sociálních skupin navštěvovat centra a klubovny, ve kterých najdou aktivity pro trávení volného času.  Dovoluji si říct, že náš Klubík je vyjímečný a unikátní z několika důvodů.

Jsme jediná klubovna, která funguje pro děti přímo v místě jejich bydliště – ubytovny.

U menších, či méně samostatných dětí to tedy usnadňuje častý problém – jak se sám dopravím do klubovny? Děti si sami kontrolují čas, ve kterém se mají na naše aktivity dostavit a tak i v případě, že jejich rodiče nefungují a jsou časově nezodpovědní, děti pouze sejdou o několik pater níže a jsou v naší klubovně v čas! Zároveň se tam cítí bezpečněji, jelikož je to z části i jejich prostor – jejich domov.

Dalším důvodem je rozhodně náš individuální přístup ke každému z nich, přístup bez předsudků k jejich původu, situaci, či slabinám. Děti si k nám často po velice krátké době vytváří opravdu silnou důvěru a mnohdy jsme my, jako lektoři jediní, komu svěřují svá trápení, která prožívají doma, ve škole, či mezi sebou.