Historie

Klubík funguje už více než šest let. Zpočátku všichni lektoři fungovali jako dobrovolníci. Manažer ubytovny po vzájemné dohodě s lektory  poskytl prostory v jedné z bytových jednotek, aby mohly v klubu probíhat aktivity s dětmi. Vedení budovy hlásilo znatelný pokles konfliktů a problémů s dětmi i mezi nimi od doby, kdy Klubík začal fungovat a byli opravdu vděční za to, že klub mohl na ubytovně probíhat dále.

Projekt získal financování od Bader Philanthropies a z těchto financí mohl fungovat až do června 2020. Od té doby pokračoval program v Klubíku s omezenými zdroji a pouze na bázi dobrovolnictví. Také z důvodu omezení souvisejícím s COVID-19, musela být aktivita v klubu nižší a poté došlo ke změnám vedení a náaslednému vystěhování klubovny. Vidíme však stále větší potřebu pokračovat, zvláště kvůli dětem, které bylyna klubu, jeho lektorech a aktivitě závislé a mají velikou touhu a chuť se učit! 

Od našeho týmu:

Začali jsme na podzim roku 2015, kdy jsme jako dva dobrovolníci viděli, že obrovská spousta dětí žijící na této ubytovně se od rána do večera pohybuje pouze před, nebo za ubytovnou, společně s opilci a drogově závislými, jelikož nemají žádnou jinou možnost, jak v tomto prostředí smysluplně trávit čas. Po domluvě s ředitelem ubytovny, který náš nápad přivítal pozitivně, jsme tedy v nebytovém prostoru tzv. salónku uvnitř ubytovny začali jednou týdně chystat pro tyto děti aktivity. K dispozici jsme neměli žádné finance, ale stoly a židle nám stačily k doučování, pomáhání dětem s domácími úkoly, kreslení. Připravili jsme si společně také vánoční besídku a i v těchto stísněných podmínkách byl zájem obrovský a děti často několik hodin dopředu čekali před dveřmi a těšili se na nás.

Po získání finanční podpory pro projekt, jsme se mohli realizovat v daleko větším rozměru. Po dohodě s ředitelem ubytovny jsme k dispozici dostali celou bytovou jednotku (2+1), kterou jsme díky financím vybavili společně s nápady od dětí a vybavení s dětmi také nakoupili. Jednu místnost jsme přizpůsobili menším dětem, huňatý koberec, hračky a dostatek prostoru pro učení se říkanek a rytmických her. Druhou místnost jsme se snažili přizpůsobit co největším prostorem pro tanec a případné posilování. Třetí místnost využíváme jako kuchyň, jelikož se v ní nachází kuchyňská linka, takže v ní můžeme připravovat svačiny. Přidali jsme velký stůl, židle a menší stolky pro kreslení a svačení. Všechny místnosti jsme vybavili barevnými závěsy, polštáři a jinými dekoracemi.

Po získání potřebných financí jsme byli taky schopni doplnit klubovnu důležitými  materiály pro aktivity: kreslící potřeby, pastelky, barvy, pastely, výkresy, hudební a rytmické nástroje (kytara, klávesy, tamburína, bubínek, kajon, paličky), fotbalové míče a dresy, deskové hry, cvičné písanky a učebnice, promítačku a bedničky.

Během 4 let se vystřídalo několik desítek dětí, všechny měly trošku jiné a specifické potřeby, ale většinu času probíhal harmonogram 4x týdně. 

Denně probíhalo vypracovávání domácích úkolů a zbývající čas jsme potom doplnili zábavnými aktivitami. Jednou týdně rytmické a pohybové hry, jednou týdně sport (rok a půl jsme provozovali box s profesionálním trenérem, rok probíhal fotbal a nyní již od prosince trénuje s dětmi profesionální Parkour trenér Patrik), jednou týdně potom klidné aktivity jako kreslení, tvoření, hraní deskových her a v pátky oddychové aktivity, jako tanec, filmové promítání, v případě hezkého počasí vycházky. 2x týdně se také snažíme dětem připravit něco neobvyklého, co probíhá jen výjimečně. Např. soutěž v chystání jídel MasterChef, Klubík Má Talent, Superstar a podobně.

Dvakrát ročně organizujeme besídky, kde děti předvádí, co se naučili a co dělají rádi. Zároveň na besídky přijdou také rodiče, se kterými se tam můžeme o dětech pobavit a mohou vidět, co jejich děti umí a v čem jsou dobré. První dva roky s námi rodiče dětí téměř nekomunikovali a besítek se nezúčastňovali vůbec, nebo jen zřídka. Po 3. roce našeho fungování na ubytovně jsme si i s rodiči vytvořili osobní přístup a s některými funguje opravdu silná vzájemná důvěra. Stejně tak teď účast na besídkách bývá hojná.

Dvakrát měsíčně (v létě častěji) organizujeme pro děti výlety, při kterých se děti dostanou do míst, do kterých by se se svými rodiči běžně nedostaly. Mnohé z nich byly až s našimi lektory úplně poprvé například v ZOO Ostrava, přestože v Ostravě žijí celý život. Děti s námi poprvé a mnohdy bohužel i naposledy ve svém životě navštívily kino, divadlo apod. a velice často a rády na to vzpomínají a každého výletu si opravdu obrovsky váží a zpětně za něj děkují.