Program

Aktivity klubu

Stanovování a sledování cílů a to jak akademicky, tak také v jiných činnostech. 

Věříme, že největší zápal a snahu splnit si své cíle mají děti tehdy, když si je stanoví sami. Chceme je povzbudit k tomu, aby sami zjistili v čem jsou ve škole dobří, co je opravdu baví, o čem se chtějí více dozvědět, co je pro ně důležité a jaké jsou jejich cíle a aspirace.

Využijeme individuální plán úspěchu, abychom jim pomohli identifikovat jejich cíle a přemýšlet nad nimi a také vypozorovat, jaké jsou možné rušivé faktory, nebo co stojí v cestě k danému cíli a vytvořit strategie, jak je překonat a sledovat pokrok, nebo naopak přehodnotit daný cíl a priority.  Také jim pomůžeme identifikovat ty oblasti, které potřebují zlepšení. Zvýšit jejich zájem v oblastech, které jsou pro ně nové, nebo jen složité a nezáživné a budovat tak sebeúctu, aby přistupovali k těmto věcem se zvědavostí, zvýšit jejich sebepřijetí a víru v jejich schopnost zkoušet a zlepšovat se.

Děti identifikují jejich individuální cíle a touhy, potenciální obavy a bariéry, vytváří plány, jak řešit potenciální problémy a jak se  krok za krokem dostat ke svým cílům. Učí se, jak si stanovit měřítka a že povzbudit své vnitřní já – překonávat své předešlé nejlepší výkony, výkonem ještě lepším, je důležitější, než se porovnávat s ostatními.

Koordinace domácích úkolů a specifických doučovacích potřeb s učiteli a rodiči.

 Rádi bychom po souhlasu rodičů (pokud by s tím někteří nesouhlasili, tak to respektujeme), kontaktovali třídní učitele našich dětí. Věříme, že jejich učitelé rádi uvidí, že má někdo zájem a asistuje dětem v jejich studiu.

To, že dětem pomáháme s jejich domácími úkoly je již standardem. Funguje to velice dobře a je to opravdu důležité, jelikož tyto děti nemají v místnostech, ve kterých žijí se svými rodinami, pro své domácí úkoly ani prostor, ani klid. Často jsme opravdu překvapeni, s jak velkou motivací děti k plnění si domácích úkolů s námi přistupují. Budeme také zavádět Feuersteinovu metodu, abychom pomohli dětem rozvíjet dovednosti pro více řízené učení. 

Byli jsme informováni, že mnoho z naši dětí muselo opakovat ročník, jelikož neměli přístup k internetu během lockdownu. Náš tým pracuje na komunikaci s učiteli a školou, aby mohli porozumět situaci a mohli pokračovat v doučování a plnění domácích úkolů pokaždé, kdy je klub otevřený.

Budování dovedností pomocí interaktivních aktivit

Master Chef, Přehlídka talentů, zahradničení, hudba a jiné.

Jedná se o aktivity, které jsou pro děti zábavné, ale zároveň je jejich hlavním cílem ukázat dětem, jak vystupovat sebevědomě a naučit je nebát se vyzkoušet nové věci. Většina dětí, se kterými pracujeme, hned na začátku řekne “neumím kreslit”, nebo prostě jednoduše odpovídá “neumím” ve chvíli, kdy se jim naskytne nová aktivita, nebo příležitost. Přesto povětšinou zhruba po měsíci pravidelného navštěvování klubu, se jejich zájem a touha zkoušet nové věci rapidně zvyšuje. 

Děti se vždy snažíme motivovat a chválit a to i za ochotu něco nového vyzkoušet. Je to velice důležité právě proto, že doma je jejich zájmem o koníčky a volnočasové aktivity většinou zmařen a jejich talent není ani uznán, ani podporován, protože jejich rodiče nemají k jejich podpoře finance, čas a většinou ani zájem. V průběhu tohoto budování dovedností a senzibilizačních aktivit, se dostanou nejen k prozkoumání, otestování a prohloubení svých dovedností, ale také se naučí prezentovat, co vytvořili, proč si to zvolili vytvořit atd., takže také mohou zlepšit své komunikační schopnosti a své sebevědomí ve skupinovém prostředí.

Fyzické aktivity

Parkour je úžasná aktivita pro naše starší kluky. Je obrovsky kreativní, neagresivní druh akrobacie, k jejichž aktivitě není zapotřebí prakticky žádné vybavení a může být prováděna i bez nákladné tělocvičny, nebo arény. Kluky vždy čeká hodina protahování a posilování s Patrikem a následuje druhá hodina učení a tréninku nových skoků a triků. Výhodou tohoto sportu je, že každý soutěží jen sám se sebou. Každý se může rychle zlepšit a snadno vidět své pokroky. Pro mnoho našich kluků, kteří nikdy neměli možnost vidět svůj pokrok v jiných oblastech, je to obrovsky motivující. Mají možnost určovat jak moc a často trénují a zodpovědnost za těžce odvedenou práci, kterou tréninku věnují, je čistě jen na nich. Dvakrát v měsíci bereme naše mladé parkouristy do trampolínového centra, aby měli možnost vyzkoušet také triky, které není možné provádět bez matrací, nebo jiného vybavení. Tyto výlety je opravdu velmi motivují

K tanci, fotbalu a jiným fyzickým aktivitám trénujeme také jógu, zvláště s děvčaty a mladšími dětmi. Pomáhá jim to relaxovat. Rádi se učí novým pohybům a schopnost uklidnit se, což bývá pro děti žijící v neustálé konfrontaci s hlučným, rušivým a chaotickým prostředím neocenitelné!

Výlety

Výlety mimo budovu jsou pro tyto děti obzvlášť důležité. Vyhlídky na výlet, nebo kamkoliv mimo ubytovnu dává dětem obrovskou motivaci a nadšení, něco na co se opravdu těší. Výlety jsou také skvělou příležitostí, jak dětem ukázat svět, ve kterém žijí. Velice často jsou tyto výlety pro naše děti úplně první zkušeností mimo jejich domácí prostředí. Například, když jsme vzali starší kluky (12-14 let) na bazén, mysleli jsme, že hned po příchodu poběží do vody, začnou se potápět a klouzat na tobogánech, ale prvních 30 minut jen stáli a rozhlíželi se okolo sebe… Vodu zkoušeli pouze na konečky prstů a na tobogány se odvážili až po první hodině.

Tyto děti působí sebevědomě, ale mají velké obavy z nových a neznámých věcí. Často mají jen malou zkušenost, nebo pozitivní zkušenost, s majoritním nastavením. Chtějí se otevřít, učit a bavit, ale nedostatek jejich zkušeností a jakási ochranná bublina jim v tom často brání. Pro všechny tyto důvody jsou děti často zvyklé zbytečně přistupovat k novým věcem rezervovaně a držet se zpátky. Možnost zúčastnit se výletů jim pomáhá zvýšit jejich povědomí, porozumění, důvěru a ochotu.