O nás

Děti se rozhodly pojmenovat svůj klub "My Na To Máme", a nebo jen „Klubík“

Klubík” je dětský mimoškolní klub, určen pro děti, které patří do skupiny těch nejmarginalizovanějších v celé České Republice. Tyto děti podporujeme tím, že pro ně vytváříme bezpečné místo a útočiště, pro doučování a jiné obohacující aktivity a to právě tam, kde samotné děti žijí – ve společném bydlení – ubytovně v Ostravě.

Klub se teď pro mnoho z těchto dětí stal velkou oporou v jejich každodenním životě. Zaznamenali jsme obrovský progres v jejich soustředění a míře jejich zapojení a hlavně jejich víře tvořit, učit se, zdokonalovat se a v případě těch starších dětí také v nastavení a dosažení jejich cílů. Došlo k několika opravdu neočekávaným výsledkům, včetně touhy při motivaci zlepšit se ve škole a v případě některých z dětí také pracovat a chuť dosáhnout životních cílů, které si před časem ani sami nedovolili přát dosáhnout.

Od našeho týmu: 
Jsme tým 5ti lektorů a tvoříme volnočasové aktivity pro děti žijící na ubytovně. Budova funguje jako ubytovna pro sociálně slabé jedince, rodiny, či pro lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Budova je obecně považována za postrach města a lidé z okolí ji pokud možno obcházejí.

Tyto děti se denně setkávají s velice tvrdou realitou, vzhledem k prostředí, ve kterém žijí a mnohdy také k rodinám, ve kterých vyrůstají. 

My na ubytovnu přicházíme, abychom jim rozsvítili chvilku v těžkém dni společně stráveným časem u her, při kterých se na chvilku cítí být zase dětmi, rozvíjeli jejich talenty, zájem o vzdělání, sport, kulturu a jiné aktivity. Snažíme se dětem také představit základní potřeby pro normálně fungující život a běžné denní činnosti a návyky, se kterými se ve svém domácím prostředí bohužel většinou nesetkávají.