Klubík - náš klub

“Místo kde můžeme být vidět.
Kde můžeme zkoušet nové věci a někdo nás podporuje.
Kde můžeme více věřit v sebe a začít věřit v to, co chceme dělat.”

Klubík je poškolní klubovna, která přináší obohacující aktivity pro marginalizované děti, žijící v hotelovém domě – ubytovně v Ostravě. Tato budova funguje jako ubytovna pro sociálně znevýhodněné individuály, rodiny, nebo pro lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Budova i její obyvatelé jsou stigmatizovaní a děti, které v ní žijí, čelí každodenně tvrdé realitě, vzhledem ke svému prostředí a nátlakům sociálního vyloučení a chudoby. 

Dostali jsme povolení k provozování menší klubovny o velikosti malého tří pokojového bytu, kde pomáháme dětem s jejich domácími úkoly, snažíme se jim dát trochu času na hraní, objevování nových věcí a hlavně identifikovat jejich možnosti a zájmy. 

Snažíme se dětem věnovat pozitivitu a především pozornost, se kterou se velice málo, nebo vůbec nesetkávají v interakci s dospělými, ať už doma, nebo ve škole. Dáváme dětem příležitost zkoušet nové věci, objevovat různé druhy umění, sportu, či jiné kulturní aktivity a vzbudit v nich zájem o vzdělání. Podporujeme jejich vrozenou zvídavost, která je jinak většinou ignorována, nebo potlačována. 

Pokoušíme se jim také představit normy každodenního života, se kterými se mnozí z nich v jejich dospívání nesetkávají. Nejdůležitější je se alespoň trochu pokusit otevřít jejich svět, povzbudit je v tom, aby měli své sny, k jejichž dosažení je potřeba si stanovit správné cíle, pracovat na nich a získávat důležité dovednosti, jako je spolupráce a odolnost. 

Čas strávený v klubu je pro tyto děti často jediným světlým bodem v jejich mnohdy těžkém dni.

jsme víc než to, co lidé vidí

„Naše děti potřebují klub, jakožto místo, kde je někdo vnímá, poslouchá a chce rozvíjet jejich talenty a sny.

Klub je pro ně místo, kde se cítí bezpečně a tráví svůj volný čas smysluplně.

Potřebují nás, lektory, abychom je pochválili za jejich úspěchy a podrželi je při jejich neúspěchu. Abychom jim pomohli rozeznat, co je v životě správné a co správné není. Abychom rozvinuli tu dětskou část v jejich duších, jelikož jejich okolnosti je nutí dospívat příliš brzy“

  -Rozina Ribeiro Monteiro, lektor

VÝZVA K AKCI

Náš tým oddaných lektorů dělá co může! Někteří z nich pokračují jako dobrovolníci a v rámci možností jsou ve stálém spojení s dětmi, aby udrželi jejich nadšení v této náročné době. Váš příspěvek,  je jedno jak malý či velký, nám pomůže pokračovat v podpoře dětí a jich klubu, který se pro ně stal tolik důležitým, v jejich štěstí,  jejich úspěchu a jejich budoucnosti.